Pravne napomene

Pravne napomene i politika privatnosti

Svako korištenje web stranica www.matijevic.ba podložno je niže navedenim uvjetima:

  • Svi sadržaji objavljeni na stranicama www.matijevic.ba mogu se koristiti samo uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koje nastaju iz korištenja ove web stranice, te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo na vlastitu odgovornost.
  • AUTOKUĆA MATIJEVIĆ d.o.o., kao vlasnik stranica www.matijevic.ba, se u potpunosti odriču svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.
  • Korisnik koristi stranice www.matijevic.ba na vlastitu odgovornost. Za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi korištenjem ovih stranica, AUTOKUĆA MATIJEVIĆ d.o.o. Široki Brijeg ne daju nikakvu garanciju i ne preuzimaju odgovornost.
  • Ova web stranica sadrži i sadržaje kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad je to moguće, kao takve označavati. AUTOKUĆA MATIJEVIĆ d.o.o. nema nadzor nad navedenim sadržajima ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriču svake odgovornosti koja proizilazi iz korištenja tih stranica.
  • AUTOKUĆA MATIJEVIĆ d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web stranice www.matijevic.ba, te neće biti odgovorani ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

AUTOKUĆA MATIJEVIĆ d.o.o. Široki Brijeg poštuje privatnost posjetitelja na web stranicama www.matijevic.ba. Sve informacije o korisnicima koje dobrovoljno prikupimo preko web stranica www.matijevic.ba koristit ćemo isključivo za potrebe AUTOKUĆA MATIJEVIĆ d.o.o. kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. Tako prikupljene informacije o korisnicima nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika.

Svaka promjena u pravnim napomenama i politici privatnosti AUTOKUĆA MATIJEVIĆ d.o.o. bit će objavljena na ovoj web stranici.

AUTOKUĆA MATIJEVIĆ d.o.o.
Široki Brijeg